Monday, August 22, 2011

IKHLAS HAJJ SAVINGS TAKAFUL (IHST)

PENGENALAN

IHST adalah pelan yang dipakejkan bersama IKHLAS Savings Takaful (IST) dengan penambahan kadar sumbangan, IKHLAS Immediate Death Expense Takaful Rider (IDE) dan IKHLAS Critical Illness Takaful Rider (CI).

Pelan ini mempunyai kumpulan sasaran tersendiri. Pelan ini dipakejkan sebagai pengumpulan dana bertujuan menunaikan ibadah Haji atau tujuan murni. Perlindungan yang disediakan untuk pelan ini termasuk faedah-faedah kematian dan hilang upaya kekal menyeluruh serta faedah penyakit kritikal

APAKAH MANFAAT YANG DITAWARKAN OLEH IKHLAS HAJJ SAVINGS TAKAFUL?1. FAEDAH KEMATIAN [Faedah Takaful ini dijamin oleh dana Tabarru']
Faedah kematian bersamaan dengan Jumlah Perlindungan campur amaun terkumpul dalam PIA akan dibayar kepada penama Peserta atau keluarga terdekat. Penama atau keluarga terdekat digalakkan untuk menggunakan sebahagian faedah kematian untuk membayar 'Badal Haji' bagi pihak Peserta.

2. FAEDAH TPD [Faedah Takaful ini dijamin oleh dana Tabarru']
Jika berlaku hilang upaya kekal menyeluruh kepada Peserta yang merangkumi terma yang terdapat di dalam Sijil, Jumlah Perlindungan campur amaun terkumpul dalam PIA akan dibayar kepada Peserta.

3. FAEDAH SEGERA KEMATIAN [Faedah Takaful ini dijamin oleh dana Tabarru']
Perbelanjaan Faedah Segera Kematian bersamaan RM2,000 akan dibayar dalam masa 24 jam (selepas penghantaran borang tuntutan, permit perkuburan atau sijil kematiankepada Syarikat) kepada penama Peserta atau keluarga terdekat.

4. FAEDAH PENYAKIT KRITIKAL PRA-BAYAR [Faedah Takaful ini dijamin oleh dana Tabarru']
RM10,000 akan dibayar apabila Peserta telah disahkan menghidapi penyakit-penyakit kritikal seperti yang telah dinyatakan di dalam kontrak Sijil. Pembayaran faedah di bawah faedah ini akan mengurangkan Jumlah Perlindungan asas.

5. FAEDAH PENAMBAHAN [Faedah Takaful ini tidak dijamin]
Penambahan adalah Sumbangan tambahan yang berfungsi sebagai akaun simpanan biasa oleh institusi kewangan. Kadar penambahan akan ditentukan pada permulaan
berdasarkan kepada jumlah jangkaan (atau kehendak) yang akan dicapai sehingga tempoh matang

6. FAEDAH TEMPOH MATANG [Faedah Takaful ini tidak dijamin]
Jumlah keseluruhan bersamaan dengan baki dalam PIA dan PRIA akan dibayar semasa tempoh matang.

Friday, February 25, 2011

Apakah Manfaat Yang Ditawarkan Oleh IKHLAS Wanita Takaful?
Apakah Manfaat Yang Ditawarkan Oleh IKHLAS Wanita Takaful?


Perlindungan terhadap Penyakit Kanser Khusus dan Penyakit Wanita yang lain
Memandangkan wanita lebih banyak menanggung komplikasi yang berbeza berbanding kaum lelaki, sebuah pakej yang menyeluruh diperlukan bagi disesuaikan dengan minat serta gaya hidup mereka. Pelan ini melindungi peserta daripada Kanser Khusus buah dada, serviks uterus, uterus, ovari, tiub fallopio, vagina dan vulva. Penyakit wanita yang lain merangkumi SLE (Systemic Lupus Erythematous) dengan Lupus Nefritis, Artritis Reumatoid (dengan komplikasi), Pembedahan Pembentukan Semula Muka (atas sebab-sebab kemalangan), Pengrafan Kulit (disebabkan lecuran & kanser kulit), Karsinoma-in-situ Wanita dan Surgeri Pembentukan Semula Buah Dada (atas sebab-sebab kemalangan).

Faedah Kematian & Hilang Upaya Kekal Menyeluruh (TPD)
Jika berlaku kematian atau TPD kepada peserta yang merangkumi terma yang terdapat dalam sijil, Jumlah Perlindungan (SC) campur amaun terkumpul dalam PIA (Akaun Pelaburan Peribadi) akan dibayar kepada peserta atau keluarga terdekat. * Jika TPD terjadi sebelum peserta mencapai umur 60 tahun, 100% daripada baki had sepanjang hayat pada waktu itu, campur amaun terkumpul dalam PIA akan dibayar kepada peserta.
*Semua faedah lain akan terhenti


Mengapa IKHLAS Wanita Takaful?

Pengeluaran Tunai
Pengeluaran sebahagian daripada tunai daripada PIA adalah dibenarkan selepas sijil berkuatkuasa untuk tempoh minimum lima (5) tahun. Pengeluaran yang seterusnya mestilah mempunyai jarak tempoh minimum dua (2) tahun antara pengeluaran. Hanya tiga (3) pengeluaran sahaja dibenarkan di sepanjang hayat sijil, di mana yuran urusniaga sebanyak RM15.00 akan dicaj daripada PIA untuk setiap urusniaga.Penambahan Kadar Sumbangan
Sumbangan tambahan boleh dibuat pada hari yang pertama sijil berkuatkuasa. Amaun penambahan adalah tertakluk kepada minimum RM50 untuk setiap penambahan. Amaun penambahan ini akan diperuntukkan sepenuhnya ke Akaun Pelaburan Peribadi.

Faedah Hayat
Suatu peratusan daripada had sepanjang hayat awal akan dibayar kepada peserta, jika berlakunya perkahwinan, kelahiran anak, dibuang kerja serta kematian suami, tertakluk kepada jumlah dua (2) peristiwa sepanjang hayat setiap sijil.

Faedah Kehamilan*
Dengan Faedah Kehamilan, suatu peratusan daripada had sepanjang hayat (tertakluk kepada satu (1) tahun tempoh menunggu) akan dibayar jika peserta mengalami apa-apa komplikasi kehamilan dan/atau anak peserta mengalami apa-apa penyakit kongental bayi.
* dengan pelan A dan B sahaja.

Had Umur dan Penyertaan


Umur Penyertaan : 16 tahun -50 tahun, umur pada hari jadi berikutnya, wanita.
Had penyertaan :
Pelan A & C – RM50,000.00 Had Sepanjang Hayat
Pelan B & D – RM100,000.00 Had Sepanjang Hayat.
Umur Tamat Tempoh Penyertaan : Apabila peserta mencapai umur 65 tahun, pada hari jadi berikut.
Syarat Perlindungan: 15 – 49 tahun.

Tuesday, June 17, 2008

Penerangan kepada Hawa melalui e-pos

salam 'alaiki

seperti yg di sms-kan sebelum ini....

secara ringkas dan untuk dipermudahkan...

takaful, perkataan arab yg bermaksud saling membantu. so, takaful yg kita nak bincang ini ialah suatu instrumen ekonomi yg menguruskan risiko bagi pihak insured (pencarum2) oleh insurer (syarikat insurans atau takaful ikhlas dalam perbincangan kita)

mudahnya...semua pencarum menyimpan di dalam insurans atau takaful, syarikat akan menguruskan caruman, menyediakan perkhidmatan berdasarkan keperluan produk dan memantau perjalanan polisi. sekiranya salah seorang dari peserta insurans/takaful tadi mengalami peril seperti sakit atau kematian atau hilang upaya maka syarikat akan membuat bayaran sepertimana yang termaktub di dalam persefahaman yg juga secara kontraknya terdapat di dalam polisi insurans/takaful.

macam kita main 'kutu', apabila seseorang mendapat cabutan awal maka dia mendapat sejumlah wang terkumpul yang mana nanti bolehlah dia gunakan untuk tujuan tertentu bagi dirinya.

manakala ikhlas saving takaful pula ialah salah satu produk takaful ikhlas sdn bhd.

kenapa perlu mencarum di dalam takaful? kita ambil kefahaman dari sistem insurans... insurans adalah instrumen/alat/wasilah untuk menguruskan aset dari kerugian akibat dari peril risiko. peril ialah sebab kepada berlakunya sesuatu. misal: kebakaran,kecurian dsb. maka difahami kebakaran adalah peril kepada kerugian. begitu juga kecurian dan kematian.

di dalam insurans dan takaful, ada beberapa aset atau kedudukan yang boleh di insuranskan misalnya rumah, tanah, perniagaan ,pekerja atau berkait dengan hubungan yang istimewa seperti anak, isteri dan adik beradik.

seperti yg kita tahu, takaful ini datang kemudian dari insurans. mengapa jadi begini?

pada tahun 70-an persidangan ulamak di azhar telah menelaah sepotong ayat al-quran dari surah al-baqarah yang mengkehendaki seorang suami berbekalan selama setahun sekiran-kira berlaku sesuatu kepada dirinya sebagai simpanan keperluan untuk isteri, anak2 dan keluarganya.

pendek kata, pihak orientalis-kapitalis-konvensional ini telah terkedepan mengkaji dan mengaplikasikan al-qur'an dalam kehidupan mereka. maka datnaglah suatu sistem yg kita kenal sebagai insurans.

tetapi alhamdulillah berkat telaah ulama2, kita pada hari ini tidak ketinggalan dan kekurangan apabila datangnya sistem takaful ini. kalau nak tahu, malaysia adalah model dan player dalam industri takaful di dunia sekarang ini.

lagi sebagai tambahan, ana quote dari soal jawab menerusi emel

Banyak sekali dalil-dalil yang menjurus kepada perlunya sistem sebegini,
antaranya [maksud]:

i)" Bekerjasamalah kamu di dalam kebaikan dan jangan bekerjasama dalam dosa
dan permusuhan" [al-Maidah, ayat 2].

ii) "Tinggalkan anak dan isteri dengan kesenangan itu lebih baik dari
tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta" [Hadis riwayat Bukhari].

iii) "Sesungguhnya orang yang beriman ialah sesiapa yang memberi keselamatan
dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia" [Riwayat Ibnu Majah].

Untuk menjadikan konsep Takaful sebagai suatu ibadat yang mematuhi anjuran
yang diberikan oleh dalil-dalil di atas, para peserta hendaklah diingatkan
untuk beramal dengan konsep Tabarru', iaitu niat atau maksud untuk membuat
kebajikan, membuat derma bersyarat dan mengurnia dengan redha. Beza dasar
antara tabarru' dengan derma hanyalah, ia dikutip sebelum malapetaka berlaku
manakala derma selepas itu.

Dengan berlangsungnya penghayatan konsep tabarru' ini, maka tentu sekali
penipuan dan ketidakadilah akan cuba dielakkan oleh para peserta kerana wang
sumbangan tersebut bukanlah hak syarikat. Syarikat cuma berperanan sebagai
pengendali dana. Bahkan semasa di dalam dana ini, ia juga bukan hak
penyumbang, tapi hakmilik bersama para peserta, diguna untuk konsep
tolong-menolong. Walau bagaimanapun, oleh kerana ia derma bersyarat, wang
sumbangan itu adalah tetap menjadi hak peserta, (cuma dipinjamkan untuk
tabung bantuan), maka sebarang keuntungan oleh pihak pengendali dana
(syarikat Takaful) hendaklah dikongsi bersama dalam konsep mudharabah
(perkonsian untung). Apabila tamat tempoh, wang sumbangan itu serta sebarang
keuntungan yang diperolehi akan dipulangkan kepada peserta.

Oleh kerana wang sumbangan itu akan diletakkan ke dalam dana takaful, dan
cuma dikendalikan oleh syarikat takaful, bukan dimilikinya, maka konsep agen
takaful juga berbeza dengan agen insurans, agen takaful bukan menjual
insurans, tetapi mengajak orang menyertai sistem takaful tersebut.

Menyedari kepentingan takaful inilah sebenarnya yang menarik minat saya
untuk berkecimpung dalam bidang ini, untuk mengajak seberapa ramai yang
boleh untuk menyertai sistem Takaful, di samping ia menjamin persediaan
kewangan untuk keluarga kita, ia juga adalah suatu bentuk ibadah, untuk
menerapkan sikap bantu-membantu sesama kita.

apa beza takaful dan insurans? atau apa lebihnya takaful?

insurans secara umumnya kalau kita carum dan berlaku 'apa-apa, maka kita dapat buat tuntutan. tapi kalau tak berlaku 'apa-apa' maka caruman kita tadi burn' atau hangus

manakala ikhlas saving takaful ni kita menyimpan dan dalam masa yang sama kita dilindungi oleh polisi syarikat mengikut persefahaman kita semasa pembinaan polisi ketika mula-mula kita berbincang dengan ejen kita. bukan setakat itu sahaja, duit yang kita simpan tadi diniagakan dan dipulangkan bersama-sama minima 6% dividen.

ambil contoh Ali, bukan perokok dan berumur 25 tahun mencarum sebanyak RM100 sebulan selama 25 tahun akan layak mendapat sepertimana yang terkandung didalam polisinya seperti berikut:
1. manfaat perlindungan keluarga RM50K
2. penggantian pendapatan RM71K
3. dana penyakit kritikal tambahan RM30K
4. pampasan kemalangan RM21K
5. khairat kematian RM1K
6. manfaat harian hospital RM100 sehari
7. pelepasan cukai
8. simpanan RM53K (caruman terkumpul dan tambahan oleh dividen tadi)

dari senarai manfaat di dalam polisi yang di carum oleh Ali tadi, sekiranya berlaku:
1. Ali meghidap penyakit kritikal (ada 40 penyakit kritikal yg dilindungi oleh syarikat) maka Ali akan mendapat dana penyakit kritikal tambahan RM30K dan manfaat harian hospital RM100 sehari. disamping Ali tidak lagi perlu terus mencarum RM100 sebulan, dimana polisi akan berjalan dengan sendiri kerana dibayar oleh syarikat dan selepas 25 tahun Ali akan mendapat lagi RM53K dari simpanannya (setelah pelepasan cukai dan zakat simpanan dibayar), sekiranya Ali tidak meninggal.
2. Ali meninggal, maka pewaris atau penama yg biasanya keluarga akan mendapat manfaat perlindungan keluarga RM50K, penggantian pendapatan RM71K dan khairat kematian RM1K, selain dari manfaat2 yg telah Ali dapat terlebih dahulu pada no. 1 di atas.

ataupun sekiranya:

3. Ali kemalangan, maka Ali mendapat pampasan kemalangan RM21K dan dan manfaat harian hospital RM100 sehari. disamping Ali tidak lagi perlu terus mencarum RM100 sebulan. selepas 25 tahun Ali akan mendapat lagi RM53K dari simpanannya (setelah pelepasan cukai dan zakat simpanan dibayar), sekiranya Ali tidak meninggal.
4. sekiranya meninggal sama seperti no di atas. atau,
5. sekiranya Ali hilang upaya mutlak / lumpuh akibat kemalangan Ali akan mendapat penggantian pendapatan RM71K, pampasan kemalangan RM21K. selepas 25 tahun Ali akan mendapat lagi RM53K dari simpanannya (setelah pelepasan cukai dan zakat simpanan dibayar), sekiranya Ali tidak meninggal. juga RM100/ sehari bagi kes yg dirujuk ke hospital.


(boleh klik pada gambar kalau nak dibesarkan)

ini adalah ilustrasi polisi bagi Ali (yang diambil sebagai contoh). hawa juga boleh membuat ilustrasi polisi sendiri dengan mengisi beberapa butiran berikut ke dalam attach file excel yg hawa kena donlod terlebih dahulu. buitr2nya:
1. nama
2. besday
3. gender
4. smoker?
6. jumlah pendapatan setahun
7. term iaitu tempoh caruman yg dikehendaki
8. manakala basic plan and rider details tu hawa boleh manipulate sendiri. katalah bajet nak saving RM100 sebulan. item2 yg diletakkan sebenarnya dah formulated generate. hawa akan dapat lihat perubahn pada monthly contribution setiap kali hawa manipulate mengikut bantuan popup nota yang juga di-generate-kan.

secara umumnya excel file ni ada 2 sheet iaitu info fan benefit. secara defaultnya berdasarkan last saved, sheet yg akan keluar ialah sheet info. setalah hawa dah manipulate, hawa direct ke sheet benefit. di sheet itu nanti (seperti yg ana ngada-ngada manipulate untuk hawa), kedapatan pada tahun iaitu duration/dur ke-17 polisi sudah matang. bermaksud hawa dah boleh memilih untuk berhenti mencarum kerana tempoh matang dah lepas. bila hawa berhenti, simpanan caruman bersama keuntungan dividen tadi akan dipulangakan kepada hawa dan polisi perlindungan tadi telah ditamatkan.


(boleh klik pada gambar kalau nak dibesarkan)

tetapi sekiranya hawa memilih untuk terus, maka segala terma polisi masih terus berjalan seperti biasa.

saya rasa setakat itu lah dahulu. harap dapat baca slow2 dan faham. kalau masih ada yg nak ditanya atau sebarang kesamaran, reply balik emel ni saja.

Sunday, May 25, 2008

Angan (cita-cita) adalah langkah pertama kejayaan.Baru-baru ni aku kembali terfikir untuk menjadi ejen Takaful Ikhlas setelah sekian lama aku mengikuti beberapa kelas sebelum ini dan pernah juga mengisi borang untuk ambil exam sebagai ejen insurans / takaful.

Cuma kebelakangan ini, perasaan itu kembali dan ingin direalisasikan. Harap-harap langkah yang aku orak kali ini membuahkan hasil seperti yang dicitakan. Alah, cuma part time agent saja.

Ada rezeki lebih, ada lah sumbangan yang lebih kepada jemaah.

Lagipun, maksud kepada hadis di bawah:

"Inn at-yaba ma akalar rojulu min kasbih(i)"

"Sesungguhnya apa yang sebaik-baik dimakan bagi seorang pemuda (maupun pemudi) adalah dari hasil tangannya "